CBD promotion

תג ארכיון: טרשת נפוצה

20 סגולות רפואיות שיש לקנאביס שכולם צריכים לדעת

את הקנאביס אפשר למצוא בצורות שונות והידע שלנו לגבי הסגולות הרפואיות שלו גדל וגדל כל יום. אחד ממרכיבי הקנאביס קרוי סיבידי (CBD), כימיקל שמשפיע על המוח בצורה ישירה וגורם למוחנו לפעול ביתר יעילות, ללא הרגשת ה"היי", למרות שיש בו טי אייץ סי שידוע כמקל על כאבים. שני הרכיבים, המוזכרים לעיל, ממוצים מצמח הקנאביס בתהליך זיקוק […]

לראשונה – תרופות מבוססות קנאביס אושרו לשימוש

לראשונה בתולדות אנגליה, שתי תרופות המבוססות על קנאביס – לטיפול באפילפסיה ובטרשת נפוצה – אושרו לשימוש על ידי שירות הבריאות הממלכתי הבריטי. אֶפּידְיוֹלֶקְס (Epidyolex) אושרה לשני סוגי אפילפסיה נדירים: תסמונת לנוקס-גסטו ותסמונת דראווֶה, ואילו תרסיס סאטיבֶקס (Sativex) הומלץ לטיפול בהתכווצויות שרירים בטרשת נפוצה. ההודעה מגיעה אחרי שהמכון הלאומי הבריטי לבריאות ולמצוינות בטיפול (NICE) בחן את […]